Безвъзмездно ползване на електронно четими учебници за гимназиалния етап

Във връзка с писмо на МОН № 9105-392/18.11.2020 г., с вх. № РУО 1-32942/18.06.2020 г., Ви уведомявам, че за улесняване на обучението от разстояние в електронна среда, имате възможност да се ползвате безвъзмездно от електронно четими учебници за гимназиалния етап, от VIII до XII клас, предоставени от следните издателства:

 „Едюкейшънъл център“ ЕООД – учителите могат да се обърнат към издателството: имейл – office@educationalcentre.bg; тел. – (02) 980 90 33

 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – всички одобрени учебници за XI клас по новите учебни програми (задължителна и профилирана подготовка), както и учебниците за гимназиален етап, които се допечатват, се предлагат към потребителите с код за достъп до съответния електрон учебник. Това дава възможност на учениците да разполагат освен с електронно четимия учебник на съответния учебник, но и с възможностите на електронния вариант на съдържанието му: аудио и видеоматериали, интерактивни задачи и др. Иновативната образователна дигитална среда IZZI – https://bg.izzi.digital/ – продължава да е напълно свободна за ползване от всички, като осигурява модерни дигитални ресурси по учебния предмет чужд език за гимназиален етап.

„Колибри“ ООД – кодът за достъп до електронно четимия учебник е върху самия учебник. Издателството предоставя за безплатно ползване в интернет електронни ресурси. За въпроси желаещите могат да се свържат със: за учебници по френски език – Атанас Сугарев – 0887 609 418 и Антонина Сагаева – 0899 621 652; за учебници по испански език, италиански език и руски език – Екатерина Виткова – 0885 425 275

СД „Педагог 6″ – Делев, Луизова и сне – предоставят безплатен достъп за времето на дистанционното обучение. За целта е необходимо учениците и учителите да си направят акаунт (ако все още нямат) с имейл и парола на pedagog6.com

Издателска група „Просвета“ – предлага за безвъзмездно ползване PDF-и на учебници и на създаденото от нея електронно образователно съдържание – електронни учебници, видеоуроци, кратки електронни уроци, тестове и др. Към момента – в партньорство с мобилен оператор са предоставили 15-дневен безвъзмезден достъп за всички до цялата платформа е-просвета чрез метода try & buy (опитай и купи), като всеки може да ползва платформата до 15 дни и след това да реши дали да продължи с абонамента си или да се откаже. От 18 ноември 2020 г. тази възможност за безвъзмездно ползване ще се удължи на един месец. От 23 ноември 2020 г. ще предоставят възможност на всеки директор на училище, в което има паралелки на дистанционно обучение, да поиска и да получи безвъзмезден 15-дневен достъп до цялата платформа е-просвета за всички ученици от съответната паралелка, съответно – за цялото училище, ако паралелките от всички класове се обучават дистанционно.

В помощ на учителите за провеждане на дистанционното обучение е предоставянето им на безвъзмезден достъп до съответните електронни учебници чрез е- prosveta.bg . Допълнителна информация издателството ще публикува на 23 ноември 2020 г. на официалната си страница.

 „ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“ – всички одобрени учебници и учебни тетрадки имат кодове (поставени в самите хартиени носители), които осигуряват безплатен достъп до съответните електронни варианти, обогатени с интерактивност, аудио и видео.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-392/18.11.2020 г., с вх. № РУО 1-32942/18.06.2020 г., Ви уведомявам, че за улесняване на обучението от разстояние в електронна среда, имате възможност да се ползвате безвъзмездно от електронно четими учебници за гимназиалния етап, от VIII до XII клас, предоставени от следните издателства:

 „Едюкейшънъл център“ ЕООД – учителите могат да се обърнат към издателството: имейл – office@educationalcentre.bg; тел. – (02) 980 90 33

 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – всички одобрени учебници за XI клас по новите учебни програми (задължителна и профилирана подготовка), както и учебниците за гимназиален етап, които се допечатват, се предлагат към потребителите с код за достъп до съответния електрон учебник. Това дава възможност на учениците да разполагат освен с електронно четимия учебник на съответния учебник, но и с възможностите на електронния вариант на съдържанието му: аудио и видеоматериали, интерактивни задачи и др. Иновативната образователна дигитална среда IZZI – https://bg.izzi.digital/ – продължава да е напълно свободна за ползване от всички, като осигурява модерни дигитални ресурси по учебния предмет чужд език за гимназиален етап.

„Колибри“ ООД – кодът за достъп до електронно четимия учебник е върху самия учебник. Издателството предоставя за безплатно ползване в интернет електронни ресурси. За въпроси желаещите могат да се свържат със: за учебници по френски език – Атанас Сугарев – 0887 609 418 и Антонина Сагаева – 0899 621 652; за учебници по испански език, италиански език и руски език – Екатерина Виткова – 0885 425 275

СД „Педагог 6″ – Делев, Луизова и сне – предоставят безплатен достъп за времето на дистанционното обучение. За целта е необходимо учениците и учителите да си направят акаунт (ако все още нямат) с имейл и парола на pedagog6.com

Издателска група „Просвета“ – предлага за безвъзмездно ползване PDF-и на учебници и на създаденото от нея електронно образователно съдържание – електронни учебници, видеоуроци, кратки електронни уроци, тестове и др. Към момента – в партньорство с мобилен оператор са предоставили 15-дневен безвъзмезден достъп за всички до цялата платформа е-просвета чрез метода try & buy (опитай и купи), като всеки може да ползва платформата до 15 дни и след това да реши дали да продължи с абонамента си или да се откаже. От 18 ноември 2020 г. тази възможност за безвъзмездно ползване ще се удължи на един месец. От 23 ноември 2020 г. ще предоставят възможност на всеки директор на училище, в което има паралелки на дистанционно обучение, да поиска и да получи безвъзмезден 15-дневен достъп до цялата платформа е-просвета за всички ученици от съответната паралелка, съответно – за цялото училище, ако паралелките от всички класове се обучават дистанционно.

В помощ на учителите за провеждане на дистанционното обучение е предоставянето им на безвъзмезден достъп до съответните електронни учебници чрез е- prosveta.bg . Допълнителна информация издателството ще публикува на 23 ноември 2020 г. на официалната си страница.

 „ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“ – всички одобрени учебници и учебни тетрадки имат кодове (поставени в самите хартиени носители), които осигуряват безплатен достъп до съответните електронни варианти, обогатени с интерактивност, аудио и видео.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.