Дейности по превенция и ограничаване разпостранението на COVID-19 в 35. СЕУ „Добри Войников“

В изпълнение на заповедите и указанията на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, кмет на Столична община, областния управител и на директора на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) в 35. СЕУ „Добри Войников“ ще бъдат предприети следните мерки: Ще бъдат поставени дозатори за дезинфектантни препарати за ръце по коридорите на училището и на входа на училището.Главният дежурен учител ще напомня на учениците при влизане в сградата да си дезинфекцират ръцете...
Виж още

Превенция и ограничаване разпространението на заболявания от грип и остри респираторни заболявания

Уважаеми родители, Грипната ваканция се удължава до 15.03.2020 г. Учебните занятия ще бъдат възстановени на 16.03./понеделник/според седмичното разписание. С цел превенция и ограничаване разпространението на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, включително и възможни случаи на коронавируса /COVID-19/ и Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 на кмета на Столична община в 35. СЕУ „Добри Войников“ са предприети следните мерки: Осъществява се засилен режим на почистване...
Виж още