Актуално

За униформите

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/09/ceni4-216x300.jpg

Според Правилника на 35. СОУ „Добри Войников” всички ученици задължително трябва да са в училище с униформено облекло от 15.09.2012 г. до 30.06.2013 г. Във връзка с това, желаещите да поръчат допълнително елементи от униформеното облекло трябва да направят заявка при съответния класен ръководител в срок до 01.10.2012 г. Цените на униформите за среден и горен курс са описани в приложението:

Posted in Актуално | Коментарите са изключени за За униформите

Минимални балове прием 2010 г. и 2011 година

Минимални балове

Posted in Актуално | Коментарите са изключени за Минимални балове прием 2010 г. и 2011 година

Специални преференции за училищата към ТУ – София

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/03/scan00284-138x190.jpg

Академичният Съвет на ТУ-София е взел решение за допълване на правилника за приемане на студенти за учебната 2012/2013 година относно приема на кандидат – студенти в специалностите на немски език във ФаГИОПМ като: 1. към изискванията за признаване на немски език в чл.8, ал. 4, т. 1 от Правилника се добави и завършили немски паралелки в 23 чуждоезикови гимназии в България, между които и 35. СОУ „Добри Войников“. Писмо  

Posted in Актуално | Коментарите са изключени за Специални преференции за училищата към ТУ – София