Актуално

Прием 1.клас 2016/2017 г.

Заповед прием 2016 График на дейностите Отворени врати

Posted in Актуално, Новини | Comments Off

Пропускателен режим

На вниманието на всички ученици, учители и родители! От 1.12.2015 година влиза в действие системата за контрол на достъп в 35. СОУ “Добри Войников”. Чиповете/картите ще бъдат раздадени по време на родителските срещи , които ще се проведат на 24.11.2015 г. (вторник) за учащите I. смяна и на 26.11.2015 г. (четвъртък) за учащите II. смяна. Достъпът от 1.12.2015 година в училище ще се осъществява само с персоналните чипове/гривни. От Ръководството

Posted in Актуално | Comments Off

Родителски срещи през месец ноември

Родителски срещи през месец ноември: 1. На 24.11.2015 г. (вторник) от 19:00 часа за всички паралелки, учещи първа смяна 2. На 26.11.2015 г. (четвъртък) от 18:00 часа Обща родителска среща за всички паралелки от 4. клас в актовата зала от 19:00 часа за всички паралелки, учещи втора смяна    

Posted in Актуално, Новини | Comments Off