Новини

Клуб “Млад журналист”

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2013/02/uspeh_logo-150x150.jpg

На 01.02.2013 г. клуб „Млад журналист” от  ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището  привлекателно за младите хора” -УСПЕХ с ръководител Мария Мъркушева – Кирчева проведе поредната си сбирка на тема -  „Как се взема интервю? ”. Специален гост на клуба беше Мария Стоянова – член на Съвета за електронни медии. Срещата премина при голям интерес от страна на участниците, а г-жа Стоянова даде ценни препоръки на младите журналисти.

Posted in Новини | Comments Off

Сбирка на училищното настоятелство

На 05.02.2013 г. (вторник) от 18:30 ч. ще се проведе сбирка на Училищното настоятелство на 35. СОУ  “Добри Войников”.

Posted in Новини | Comments Off

Голямо признание

http://35sou.bg/wp-content/gallery/razni-znaci/thumbs/thumbs_111.jpg

Немската служба за академичен обмен ежегодно дава възможност на отлични абитуриенти от различни страни да следват в Германия, като заплаща цялостно следването им там. И през тази година нашето училище има номиниран ученик.Това е Виолета Гъркова от 12. в клас, която е сред петимата от страната, получила пълна стипендия за избраната от нея специалност, а именно компютърна анимация. Подборът на кандидатите се извършва от международна комисия, съставена от университетски преподаватели от Германия, служители в посолството и представители на …

Posted in Новини | Comments Off