Новини

Да направим училището привлекателно за младите хора

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/01/1111-150x150.jpg

Във връзка с реализирането на Националния  проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” (Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ) в 35. СОУ “Добри Войников” се сформираха 24 групи в 9 области на извънкласна дейност с общ брой ученици 272. Дейностите по  групи започват от втория срок  на 2011/2012 учебна година.

Posted in Новини | Comments Off

Прием 2012/2013 учебна година

За учебната 2010/2011 година ще бъдат приети: за първи клас 3 паралелки целодневно обучение с английски,немски и френски  език. ТУК за осми клас 3 паралелки с профил “чуждоезиков ” – немски език. 2 паралелки с профил “чуждоезиков ” – френски език. ТУК

Posted in Новини | Comments Off

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/01/111.jpg

Фондация „Рьонтген”, със съдействието на Националния политехнически музей, обяви анонимен конкурс за ученически разработки на тема „Радиацията и човекът”. Участие в конкурса от 35. СОУ взеха Александър С. Попов от 12д, Весела С. Минчева от 12а, Борислава М. Бенчева, Виолета П. Станулова, Елица В. Бояджиева, Мадлена И. Илиева, Николет К. Кожухарова от 12а, Александър О. Попов, Евелин Бонева, Кирил Петров, Райа Москова от 12д, Десислава Тодорова и Владимира Микова от 12д и Симеон Б. Стойнов от 12а клас …

Posted in Новини | Comments Off