Новини

35. СОУ с две награди за международни проекти

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/10/SSL293261-150x150.jpg

Традиционните Дни Коменски тази година бяха организирани от Центъра за развитие на човешките ресурси от 19. до 21. септември 2012 г. в град Казанлък.  На тържествена церемония  бяха връчени годишните награди за цялостно качествено изпълнение на проекти по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски”. Бяха отличени двадесет и седем проекта за многостранни, двустранни и регионални партньорства. 35. СОУ „Добри Войников” – единственото отличено столично училище – получи две номинации за многостранните си партньорства реализирани в периода 2009 – …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за 35. СОУ с две награди за международни проекти

„ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ НА СОФИЯ – 2012”

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/10/11111-150x150.jpg

На 27.09.2012 г. Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична Община със техническото обслужване на БФ „Лека атлетика” и традиционното домакинство на НСА „Васил Левски” организира  шампионат: „ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ НА СОФИЯ – 2012” Целта на състезанието бе: да се популяризира Леката атлетика сред учащите; да се провокира интересът им за включване в лекоатлетическите дисциплини; да се предостави още една трибуна за изява на бъдещите звезди; да се  изградят трайни навици за спортуване и здравословен начин на живот. Състезанието протече …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за „ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ НА СОФИЯ – 2012”

Сформирани групи по проект УСПЕХ за учебната 2012/2013 година

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/10/1111-150x150.jpg

В началото на учебната година, наред в всички организационни дейности, бе проведена информационна кампания за предлаганите в училището извънкласни  дейности по програма BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. В резултат на тази кампания са сформирани 37 клуба и ателиета, които съвсем скоро ще започнат своята дейност. Клубове_проект_УСПЕХ

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Сформирани групи по проект УСПЕХ за учебната 2012/2013 година