Новини

Проект Идентичност в класната стая

35. СОУ се присъедини към голям международен проект ръководен от Университета Йорк, Великобритания, със сътрудничеството на Програмата за партньорство на Британски съвет в областта на изследователската дейност в езиковото обучение. Проектът има за цел да проучи ролята на отношението към проблема за идентичността в процеса на обучение, в резултат на което би могло да се подобри мотивацията на учениците, тяхната компетентност и академични постижения. Заглавие на проекта: Идентичността в чуждоезиковото обучение и преподаване: сравнение на четири европейски страни Научно изследователски …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Проект Идентичност в класната стая

Немски обмен – 2012 година

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/03/gasthof-klostermuehle_1-150x150.jpg

От 23 до 30 март тази година в 35. СОУ „Добри Войников “ ще гостува група  ученици от немска гимназия „Изолде Курц” ог град Ройтлинген. За гостите ще бъде организирана богата културна програма, с цел  запознаване с историческите и културни традиции на България и нейните забележителности. Предмет на дебатиране с немските ученици ще бъдат следните теми: „София – древна и млада” „Пловдив – град на тепетата” „България – културна и туристическа дестинация” „Младежта на България – образование и свободно време” …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Немски обмен – 2012 година

Документи за проект УСПЕХ

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/03/1111-150x150.jpg

Ръководството на 35. СОУ “Добри Войников” съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП е обявена процедура за участие по проект на МОМН  от ОП РЧР “Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ” /УСПЕХ/,схема BG051PO001-4.2.05-001. Необходимите документи – Писмо покана, Образци на документи, Обобщена справка материали, Договор и Заповед №173 за избор на изпълнител може да намерите ТУК.

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Документи за проект УСПЕХ