Новини

Съобщение във връзка със зачестилите анонимни сигнали за бомбени заплахи

Във връзка със зачестилите анонимни сигнали за бомбени заплахи в столични училища, моля да уведомите учители, служители, родители и ученици на Вашето училище, за следното: На основание чл. 329 от Закона за електронните съобщения, Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 26 октомври 2012г., който предава чрез обществена електронна съобщителна мрежа неверни повиквания или заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв. Предупреждение_за_фалшиви_повиквания_на_тел._112

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Съобщение във връзка със зачестилите анонимни сигнали за бомбени заплахи

Родителски срещи през ноември

1. На 7.11.2012 г. (сряда) от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за осми клас ФЕ. 2. На 27.11.2012 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за класовете от І смяна (в класните стаи). 3. На 28.11.2012 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за класовете от ІІ смяна (в класните стаи). От Ръководството

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Родителски срещи през ноември

35. СОУ с две награди за международни проекти

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/10/SSL293261-150x150.jpg

Традиционните Дни Коменски тази година бяха организирани от Центъра за развитие на човешките ресурси от 19. до 21. септември 2012 г. в град Казанлък.  На тържествена церемония  бяха връчени годишните награди за цялостно качествено изпълнение на проекти по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски”. Бяха отличени двадесет и седем проекта за многостранни, двустранни и регионални партньорства. 35. СОУ „Добри Войников” – единственото отличено столично училище – получи две номинации за многостранните си партньорства реализирани в периода 2009 – …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за 35. СОУ с две награди за международни проекти