Новини

Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап

35 СОУ „Добри Войников” е едно от 88-те училища от страната успели да се класират за участие в модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ от национална програма „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“ – 2011 г. По този модул се финансират  проекти на училища, насочени към осигуряване на условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес за учениците от начален етап. Максималната стойност на проекта е до 10 000 лв. Средствата може да бъдат използвани за: 1. ОБЗАВЕЖДАНЕ …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап

Започна ремонт на покрива на училището.

С решение № 486 от 28.07.2011 г. на Столичния общински съвет беше започнат цялостен ремонт на покрива на училището, включително топлоизолация и хидроизолация. Решението е въз основа на препоръките отразени в заключителен доклад след направено обследване за енергийна ефективност през 2008 г. Очаква се, че през следващите години ще продължи изпълнението на предписанията в които се включва ремонт на вътрешна отоплителна инсталация и саниране на сградата

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Започна ремонт на покрива на училището.

Много добри резултати от външното оценяване на 7 клас

Отново може да се похвалим с много добри резултати от външното оценяване на 7 клас. Резултатите от първия модул са съответно по български език и литература – 4.97 и по математика – 4.64, а от втория модул по български език и литература – 4.97 и по математика – 4.44. От втория модул по български език и литература учениците получили отлична оценка са 15.5%, много добра – 69% и добра – 15.5%. По математика отличните оценки са – 2.8%, много добрите …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Много добри резултати от външното оценяване на 7 клас