Новини

Другите за нас и ние за себе си

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/11/Гергана_Стайкова-150x150.jpg

Публикувани интервюта на преподаватели от 35. училище във вестник Земя на 20.11.2012 година

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Другите за нас и ние за себе си

Патронен празник на училището

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/11/160px-Voynikov-150x150.gif

На 23.11.2013 г. 35.СОУ чества своя патронен празник. Патрон на нашето училище е възрожденският будител на българската нация – Добри Войников – виден общественик, учител, драматург, музикант . Затова на  този ден учениците от училището ще празнуват, изявявайки своите таланти в ученически  концерти. Поздравителен адрес от Любомир Дреков – кмет на район Лозенц

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Патронен празник на училището

Съобщение във връзка със зачестилите анонимни сигнали за бомбени заплахи

Във връзка със зачестилите анонимни сигнали за бомбени заплахи в столични училища, моля да уведомите учители, служители, родители и ученици на Вашето училище, за следното: На основание чл. 329 от Закона за електронните съобщения, Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 26 октомври 2012г., който предава чрез обществена електронна съобщителна мрежа неверни повиквания или заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв. Предупреждение_за_фалшиви_повиквания_на_тел._112

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Съобщение във връзка със зачестилите анонимни сигнали за бомбени заплахи