Новини

Съобщение

21.04.2012 г. (събота) е учебен ден за всички ученици. Учи се с програмата  за понеделник. От Ръководството на 35. СОУ „Добри Войников“

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Днес 18.04.2012 г. няма отстранени ученици без униформа.

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Съобщение

Заповед на Директора

З А П О В Е Д № УД – 217/17.04.2012 г. На основание чл. 147, ал. 1, т . 1, чл. 140в, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за народната просвета и във връзка с чл. 135, ал. 1, т. 4, и ал. 4, чл. 139, ал. 3, от ППЗНП, чл. 25, ал. 2, т. 3, т. 4 от Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на 35 СОУ   Налагам мярка: отстраняване от училище на всички …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Заповед на Директора