Новини

Протокол №1/04.07.2019 г. от проведено заседание на Комисията за отваряне и класиране на постъпилите оферти от външни организации във връзка с конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 35 СЕУ

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Протокол №1/04.07.2019 г. от проведено заседание на Комисията за отваряне и класиране на постъпилите оферти от външни организации във връзка с конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 35 СЕУ

Информация относно провеждането на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности в 35. СЕУ „Добри Войников” през учебната 2019/2020 година

На основание чл. 12, ал. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение №136 по Протокол №30 от 6.04.2017 г. на Столичен общински съвет, в сила от 6.04.2017 г., доп. с Решение №639 по Протокол №40 от 28.09.2017 г., изм. с Решение №756 по Протокол №43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. с Решение №118 по Протокол №49 от 15.03.2018 г. и Решение на Педагогическия съвет на 35. СЕУ „Добри Войников” по Протокол № …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Информация относно провеждането на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности в 35. СЕУ „Добри Войников” през учебната 2019/2020 година

Ваканция и спорт – 35 СЕУ“ Добри Войников“

Проектът, който спечели финансовата подкрепа на Столична община е по Първа стратегическа цел – „Програма Ваканция”. По проекта ще работят Мила Ацева и Валентина Стоянова – учители по физическо възпитание и спорт в 35.СЕУ „Добри Войников”. Името на проекта е „Ваканция и спорт”. Времето за реализиране на проекта е 15.05.2019г. – 30.06.2019г. Преките участници в проекта са 20 ученици от 2, 3, 4 и 5 клас на 35.СЕУ „Добри Войников”. От 17.06.2019г. до 28.06.2019г. по 3 часа на ден ще се реализират …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Ваканция и спорт – 35 СЕУ“ Добри Войников“