Новини

На вниманието на учениците

Уважаеми ученици, Във връзка с провеждане на on-line обучения, ще получите код за достъп до on-line платформа от класния ръководител до 14:00 часа на 16.03.2020 г. от Ръководството

Posted in Новини | Коментарите са изключени за На вниманието на учениците

На вниманието на учениците и родителите

Уважаеми ученици и родители, Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев се преустановяват учебните занятия до 29.03.2020 година. Допълнително на сайта ще бъдат качени указания за on-line обучения. Учениците могат да взимат учебници и учебни помагала от сградата на училището при условия на контролиран достъп. На 14.03.2020 година училището ще бъде отворено от 09:00 до 12:00 часа. от Ръководството

Posted in Новини | Коментарите са изключени за На вниманието на учениците и родителите

Дейности по превенция и ограничаване разпостранението на COVID-19 в 35. СЕУ „Добри Войников“

В изпълнение на заповедите и указанията на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, кмет на Столична община, областния управител и на директора на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) в 35. СЕУ „Добри Войников“ ще бъдат предприети следните мерки: Ще бъдат поставени дозатори за дезинфектантни препарати за ръце по коридорите на училището и на входа на училището. Главният дежурен учител ще напомня на учениците при влизане в сградата да си дезинфекцират ръцете. Учителят, който има първи час за деня …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Дейности по превенция и ограничаване разпостранението на COVID-19 в 35. СЕУ „Добри Войников“