Новини

Седмична програма за 7.а, 7.б, 7.в, 9.г и 9.д класове

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2017/01/7.A-150x150.jpg

Промяна в седмичната програма за 7.а, 7.б, 7.в, 9.г и 9.д в сила от 12.01.2017 г. до края на I учебен срок

Posted in Новини | Comments Off

Важно!

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ за 12.01 и 13.01.2017 г.   Осигурено е столовото хранене на учениците. Купони ще се продават на 12.01.2017 г. (четвъртък). Учениците в целодневна форма на обучение (1.а, 1.б, 1.в, 2.а, 2.б, 2.в) приключват учебните занятия в 14:55 часа. ПИГ за 3. клас приключват в 17:00 часа.

Posted in Новини | Comments Off

Класна работа по немски език за 10. клас

Класната работа по немски език за 10.клас (Zusammenfassung +Stellungnahme)  ще се проведе на 12.януари (четвъртък) в часовете по немски език. Разрешено е ползването на собствени речници на книжен носител. Ще бъдат осигурени необходимите 80 минути за провеждане на класната работа.

Posted in Новини | Comments Off