Новини

Обръщение от Съвета на настоятелите към 35. СЕУ „Добри Войников“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Съгласно разпоредбата на чл. 306 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция. Съобразно чл. 309 ал. 1 от ЗПУО за постигане на целите си настоятелството съдейства за: осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване. Ето защо и в изпълнение на законовите разпоредби, Устава на настоятелството и решенията на Общото събрание УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 35 СЕУ ДОБРИ …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Обръщение от Съвета на настоятелите към 35. СЕУ „Добри Войников“

Заключително събитие по проект „Дигитални умения на децата в 21. век“

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2019/09/Programa_Evropa_Logo.jpg
Posted in Новини | Коментарите са изключени за Заключително събитие по проект „Дигитални умения на децата в 21. век“

„Дигитални умения на децата в 21. Век“

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2019/09/Programa_Evropa_Logo-1.jpg

В рамките на проект „Дигитални умения на децата в 21. Век“ „Асоциация Родители“, финансиран от Столична община, Програма Европа 2019, създаде интерактивна методология и наръчник с 14 тематични уроци „Дигитално грамотни – интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12. клас“. Преди началото на учебната година екип обучители проведе две двудневни обучения на учители и образователни специалисти, с цел да повиши капацитета им за преподаване и развиване на ключовите умения на 21. век у деца …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за „Дигитални умения на децата в 21. Век“