Система за дистанционен прием в I клас

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.