„Искаме да бъдем здрави, защото……“

Драги ученици на 35. СЕУ „Добри Войников“, уважаеми родители, уважаеми колеги,

в началото сме на една много интересна нова учебна година, изпълнена с предизвикателства и  въпросителни.

За да си спомняме за нея след време с усмивки, за да работим в духа на най-добрите традиции на нашето училище, за да постигнем общите си целите,  са необходими и задружните усилия на всички нас – ученици, учители и родители, както и взаимно уважение и доверие.

В тази връзка и с цел съзнателното спазване на необходимите противоепидемични мерки училищното ръководство обявява по класове кампания за най-добре формулирана кауза  на училището под мотото „Искаме да бъдем здрави, защото……“

Ученическият съвет, подпомогнат от психолозите на училището, ще избере най-добрата кауза и тя ще бъде обявена за кауза на 35.СЕУ.

Пожелаваме на всички ученици и колеги ползотворна и занимателна работа по кампанията.

От ръководството