Олимпиада на PAD към немското посолство

В периода декември-февруари в 35. СЕУ „Добри Войников“ се проведе подготовка и селекция за олимпиадата, организирана от немския отдел за педагогически обмен, насочена към ученици от 10 клас на  езикови те гимназии с изучаване  на немски език.

В рамките на олимпиадата учениците трябва да направят собствено изследване по една от предложените пет теми, като разполагат с два месеца. Най-добрите работи от всяко училище се изпращат в посолството, където следва допълнителна селекция. Учениците, изработили най-добрите работи, се канят на събеседване в посолството, за да представят и защитят изследването си. Наградата на олипиадата е организирано едномесечно посещение в Германия, с посещение на културни забележителности, събития, престой в семейства и пътувания из страната.

Възможните изследователски теми тази година бяха:

1. Расизъм в Германия – може ли всеки да е немец?

2. funk.net – имаме ли необходимост от публична/държавно-финансирана младежка медия?

3. Международните дни за отбелязване на събития – каква е ползата от тях?

4. Устойчиво пътуване – как може да се пътува, без да се замърсява околната среда?

5. Дуалното обучение в Германия – възможно ли е едновременно следване и работа?

За селекцията на работите на училищно ниво бяха изготвени вътрешноучилищни критерии, които оценяват съдържание, креативно представяне и формални изисквания. точки.

От десетокласниците интерес  проявиха 21 души, като финално предадените работи бяха 18. Трите най-добри работи са  изпратени на посолството. Селекцията се извърша от училищна комисия от учители по немски език, преподаващи в 10 клас и зам.-директор, а окончателната селекзия от представители на посолството на ФРГи на МОН. Успех на най-добрите работи, с пожелание да стигнат до финала!