Уъркшоп на тема „За използването на технически средства при представянето на темите за устния изпит на ниво DSD I и DSDII“

На 03.02. 2021 г.в 35. СЕУ „Добри Войников“ “ за преподавателите по немски език се проведе вътрешноучилищно обучение на тема „ За използването на технически средства при представянето на темите за устния изпит DSD I и DSDII.

Настоящото обучение отговаря на променените изисквания за устния изпит по немски език в 9. и в 12. клас. До този момент учениците представяха темите си с помощта на ръчно изработени плакати на хартия. От учебната 2021/2022 представянето трябва да е под формата на електронна презентация.

Училището разполага с модерна техника, която улеснява презентирането на дигитални материали –  DSD- кабинетът разполага  компютър с тъчскрийн екран. А от няколко седмици в много стаи самонтирани електронни дъски, които също ще улеснят усвояването на техниките на презентиране.

Обучението имаше за цел да запознае колегите по немски език с възможностите на техниката, с която училището разполага, и да съдейства за преодоляване на притесненията при работа с нея.

Амбицията на учителите е за предстоящия изпит DSD 1 за ниво B1 през месец март да се даде възможност на учениците да изберат, дали да изготвят електронна презентация или хартиен плакат.

С цел насърчаване и създаване на увереност у учениците за работа с наличната техника се провеждат консултации с тях, за да могат да изпробват техниката и да преценят с кой тип презентация биха се чувствали по-подготвени.

Обучението е подготвено и проведено от екип учители по немски – г-жа Михаела Фрьомер и г-жа Катя Гогова. Консултациите с учениците се провеждат с г-жа Катя Гогова.