Конкурс ХТМУ

 На 19.03. 2021г. за поредна година ученици от 11 клас  участваха в конкурса “ Химичните технологии около нас“, проведен онлайн и  организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет – София. В конкурса бяха одобрени за защита 13 презентации от общо 47 на ученици от страната. Призови награди получиха:

1. Андреас Гал- 11б клас с презентация “ Биотехнологиите“, на немски език

2. Мария Мицева -11г клас, с презентация “ Опазване на околната среда – нови методи и развитие“ , награда от катедра „Инженерна екология“.                 

Поздравления за участниците!