Международни ден на Франкофонията

През месец март отбелязваме Международния ден на Франкофонията. Въпреки особената ситуация, учениците, изучаващи френски език, успяха отново да отбележат празника и да обогатят познанията си с разнообразни прояви, поднесени им с много ентусиазъм от техните учители.

Учениците от 6 клас, изготвиха презентации за историята на празника, 8г клас организира викторина „Франция-позната и непозната”, въпросите в която бяха свързани с историята и географията на Франция, Париж, големите градове, френските символи, изкуство и култура, образователна система, музика, мода и кулинария. 9г и 10г също се включиха в празника с дискусия по темата „Разпространението на френския език по света“ и онлайн диктовка, специално за деня на Франкофонията, диктувана от френския шампион по правопис Гийом Териен.

Освен тези онлайн прояви, трябва да отбележим и участието на 6 ученици от 11 клас във втория кръг на Конкурса за превод на проза и поезия на френски език, както и отличното представяне на Анна Хубенова и Катрин Иванова от 11д с презентации на френски език  на организирания от ХТМУ ежегоден Празник на Франкофонията.

Най-голямата гордост за франкофонската общност, както и за цялото училище е класирането на националния кръг на Олимпиадата по френски език на 3 ученички от 9, 10 и 11 клас – Ема Димитрова, Йоана Карагеоргиева и Джойс Торрес!

За цялата всеотдайна работа както на учителите, така и на учениците – огромни поздравления и пожелания за нови успехи! А наградата….

Наградата – много нови знания за Франция и Франкофонията, стимул

и мотивация за овладяване на френския език и приобщаване към голямото  франкофонско  семейство. Bonne fête!