Сертификати за Билингвално франкофонско обучение

Поредната чудесна новина за учениците, изучаващи френски език в нашето училище!

На 23.04. се състоя устната защита на разработки на ученици от 11 клас по теми, свързани с изучения материал по химия на френски език за получаването на Сертификат за билингвално франкофонско обучение. Нашите представители Валя Обретенова от 11г, Катрин Иванова и Сияна Янкова от 11д клас се представиха отлично пред журито, съставено от г-жа Янка Попова, г-жа Татяна Панчева и г-н Ромен Декроа – представител на Френски институт в България и очакват своите сертификати.

За да бъдат допуснати до този кръг, учениците представят писмено разработките си, които се оценяват от независимо жури по множество критерии, отнасящи се до овладяването на френския език и на избрания предмет – Химия и  опазване на околната среда.

В помощ на учениците при разработването на темите работят нашите колеги г-жа Янка Попова – преподавател по Химия и ООС и г-жа Татяна Иванова – преподавател по френски език. Това е втори пореден успех за нашето училище, което се включи в споразумението за сертифициране на билингвалното франкофонско обучение през миналата учебна година.

Поздравления за нашите участници за всеотдайната им работа и огромното им желание за усвояването на нови знания и умения!