Дейности по интереси за ученици от начален етап за периода 01.06.2021 г. – 23.06.2021 г. ( за I, II, и III клас) и 16.06.2021 г. – 30.06.2021 г. (за IV клас)