„Светът в нашите ръце“

Скъпи приятели,

очаквайте представянето на Том 8 на философската книга „Светът в нашите ръце“ на 31.05.2021г. от IIа и IIб клас.

Благодарим за подкрепата на училищното настоятелство, на училищното ръководство, на нашите класни ръководители и на ръководителя на Клуба по философия Людмила Цветкова.

от участниците в Клуба по философия