Отлични резултати на ДЗИ за Випуск 2021

Най-искрени поздравления за зрелостниците на Випуск 2021 за представянето им на ДЗИ!

Поздравления и за нашите колеги, които допринесоха за този чудесен резултат!

Четири пълни шестици! Български език и литература – 2, Немски език – 1 и Философски цикъл – 1.

Виктория Фалли е с две пълни шестици, Диляна Грозева с една пълна шестица и Сияна Димитрова с една пълна шестица.

Резултатите на Випуск 2021 по предмети: https://35sou.bg/учебна-дейност/държавни-зрелостни-изпити/