Езикова диплома DSD I

Уважаеми колеги/родители,
През март 2021 в 35. СЕУ „Добри Войников“ се проведе изпит за езикова диплома DSD I за ниво В1. От заявените 49 ученици 43 – 88% са издържали успешно изпита с ниво В1 и ще получат езикова диплома. Трима ученици – 6% – са получили на един от компонентите ниво А2, а един ученик не е издържал изпита. Двама ученици не са се явили на изпит – един по здравословни причини, като той ще има възможност да се яви следващата година, и един отказал се.