На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

  • Родителска среща за първи клас ще се проведе по паралелки на 09.09.2021 г. от 17:30 ч. в класните стаи, както следва:

I а клас – 11 стая

I б клас – 13 стая

I в клас – 13 стая

  • Тест за училищна готовност на неявилите се деца през месец юни ще се проведе на 08.09.2021 г. от 09:00 ч. до 10:30 ч.
  • На 09.09.2021 г. и 10.09.2021 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. родителите, които желаят, ще могат да се запознаят с резултатите на детето си от проведения тест за училищна готовност при ресурсния учител – г-жа Калинка Минчева.