Разпределение на учениците в първи клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, Разпределението на учениците в първи клас за учебната 2021/2022 година, съобразено с декларираното от вас първо желание за изучаване на чужд език е както следва: