Прием в VIII клас за учебна 2021/2022 година

                  Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме ви, че училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици в VIII клас ще работи от 08:00 до 18:00 ч. в стая 11 на 35. СЕУ „Добри Войников“.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, могат да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика(да носят за удостоверяване служебната бележка или свидетелството за основно образование на ученика).

График на дейностите по осъществяване на държавния план-прием:

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране14 – 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 – 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора    до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2021 г. вкл.