Прием в VIII клас – учебна 2021/2022 година

Свободни места след четвърто класиране за прием в VIII клас:

ПаралелкаКодТипСвободни места
без квоти
Чужди езици – ФЕ РЕ МАТ0392профилирана1
Природни науки – БЗО Х НЕ3505профилирана1