8 клас

8а – профил „природни науки“ Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда с интензивно изучаване на немски език

8б – профил „чужди езици“ Немски език, Руски език, Български език и литература

8в – профил „чужди езици“ Немски език, Руски език, Математика

8г – профил „чужди езици“ Френски език, Руски език, Биология и здравно образование

8д – профил „чужди езици“ Френски език, Руски език, Математика