Училището ни вече има обновени кабинети по биология и химия

Представете си свят, в който младият човек не просто знае, а не спира да търси, изследва, открива и разпространява нови знания. Такъв свят би бил възможен, когато още в училище науката вдъхновява, защото може да бъде преживяна. 

Ето че и нашето 35. СЕУ „Добри Войников“ направи още една крачка по пътя към обединението на теорията и практиката и покани науката да се „настани“ на нов адрес с номер 25 и 26. Именно тези класни стаи се превърнаха в обновени и съвременно оборудвани кабинети по биология и химия. В тях вече има по-добри условия за експериментална работа и за провеждане на практическо обучение в реална среда.

Позитивната промяна е в резултат на много усилия от страна на училищното ръководство и учителите по биология и химия и е реализирана с подкрепата на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

Поради особената здравна обстановка, в момента кабинетите са достъпни най-вече за профилираните паралелки и техните преподаватели. Вярваме обаче, че скоро ще се превърнат в любимо пространство за повече ученици. Пространство, в което те ще могат да дадат воля на своя експериментаторски дух и на жаждата си за познание.