Поздравителен адрес от Кмета на р-н Лозенец послучай патронния празник на 35. СЕУ „Добри Войников“