35 СЕУ „Д.Войников“ отново с номинация за качествено изпълнение на проект по програма Еразъм+

На годишната Валоризационна конференция на 17 декември 2021 г. бяха присъдени плакети и грамоти на 32 институции със значителни постижения в качественото изпълнение на проекти по програма Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност, успешно приключили през годината.

Оценката на изпълнението се осъщестяви след мониторинг от Центъра за развитие на човешките ресурси. Класацията е в няколко категории –  Училищно образование, Професионално образование и обучение, Висше образование, Младеж и Образование на възрастни. В първата категория „Училищно образование” бяха отличени 14 училища от цялата страна. Сред четирите училища от град София е и нашето 35. СЕУ „Д.Войников“ за качествено изпълнение на проект „Digital competences and soft skills for the better future“, реализиран в партньорство с Испания, Италия, Латвия, Кипър и Гърция. Наградата бе връчена на г-н Тошко Тонев – координатор „Проектни дейности“ от г-н Михаил Балабанов – директор на ЦРЧР. На тържествената церемония присъстваха акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Яничка Труева, заместник-министър на младежта и спорта. 

Валоризационната конференция за изминалата 2021 г., отбеляза предизвикателствата, пред които бяха изправени бенефициентите и Националната агенция, и предостави възможност за съдържателна дискусия между бенефициенти и официални гости, в която се откроиха ключови моменти: справяне с новата реалност, виртуални/смесени мобилности и качественото изпълнение на проектите в различна среда.

Бяха споделени пожелания за бъдещи успехи и успешно справяне с предизвикателствата на времето, в което живеем. 

Честито, колеги, ученици, родители! Успехът е резултат от екипност, професионализъм, упоритост и вдъхновение за иновации и развитие!