35. СЕУ „Д.Войников“ с най-добър проект по програма Еразъм+ за периода 2014-2020 г.

На 25 юни 2021 г. в София тех парк, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира официална откриваща конференция за началото на новия седемгодишен период на действие на двете Програми – 2021 – 2027 г.

Събитието беше открито от г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, като приветствени слова отправиха и официалните гости, министърът на образованието и науката, чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков и министърът на младежта и спорта,  г-н Андрей Кузманов. Със специално видео поздравление в конференцията се включи и г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

На официална церемония със сертификат за качество бяха отличени 17 проекта на български оргатизации и институции, реализирани в рамките на предходния период на действие на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. В сектор „Училищно образование“ имаше номинирани само две училища, сред които и 35. СЕУ „Д.Войников“ за реализиран проект в периода 2016-2017 г. по ключова дейност 1 за квалификация на педагогически специалисти! Наградата беше връчена на г-н Тошко Тонев лично от министъра на образованието и науката проф. д.х.н. Николай Денков!

Екипът по проекта благодари на всички колеги и ученици, които чрез високото качество на работата си постигнаха този успех!

По време на събитието бяха поставени акцентите на новите Програми, които подкрепят приоритетите и дейностите, заложени в идеята за Европейско образователно пространство, планът за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Новият програмен период поставя фокус върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход, както и върху насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот, като цели да предостави много по-отворени Програми: по-приобщаващи за хората с по-малко възможности и по-достъпна за малките организации.