Записване на ученици в първи клас

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година ще се осъществява на място в библиотеката на 35 СЕУ „Добри Войников“.