Есе – конкурс

В конкурса за есе, организиран от TELUS International Bulgaria, наградените ученици са:

1. Мила Стойкова (победител в предишния ни конкурс) – 12 кл.

2. Димитър Димитров – 12 кл.
3. Елена Моллова – 11 кл.


Конкурсът за есе беше част от кампанията „Учете на френски – трябвате ни!“ организирана съвместно с TELUS International BulgariaНационалното бюро за България на Университетската агенция на Франкофонията и Франкофонския център къмСофийския университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Асоциацията на преподавателите по и на френски в България.