Нашите деветокласници защитиха DSD1

За поредна година трудът и усилията на учители и ученици по немски език в IX клас бе възнаграден с отличните резултати от изпита за Немска езикова диплома на ниво В1 по Единната европейска езикова рамка, които получихме от Германия в края на юни.


Честито на всички заслужили да бъдат заявени за изпита и доказали своите знания по немски език!


Очакваме сертификатите, които ще бъдат връчени в началото на следващата учебна година. Пожелаваме на всички ученици да продължат да усвояват езика и да докажат своите знания и умения в 12. клас, когато ще имат възможността да защитят ниво С1!