Нови успехи на нашите ученици

Ученици от 35. СЕУ „Добри Войников“ участваха в проект на Столична община Програма „Европа“ 2022, Национална асоциация на медиаторите и район Лозенец „Бъди промяната, която искаш в света – създаване на среда в училище без агресия и за пълноценно и активно участие на младите хора в училищния и обществения живот чрез инструментите на ненасилствената комуникация“.
В периода 10 октомври – 25 октомври 2022 г. в рамките на проекта се проведе конкурс за стихотворение, есе или рисунка на тема „Бъди промяната, която искаш в света“ в три възрастови категории, с цел развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора.
Наградените ученици от 35 СЕУ са:
Възрастови категории:

 1. Ученици от 1 до 4 клас – конкурс за рисунка:
  1 място – Лилия – 3 б клас
  2 място – Рая – 3 в клас, 35 СЕУ и Михаела – 3 а клас
  3 място – Никол и Росана  – 1 в  клас
  – Поощрителни награди за Ради, Моника, София, Серафима, Рангел и Дамян от 1 в
 2. Ученици от 5 до 7 клас – конкурс за есе:
  1 място – Александра Х. – 7 в
  2 място – Габриела Ц. – 7 в
 3. Ученици от 5 до 7 клас – конкурс за стихотворение:
  1 място – Цветелина Ц. – 7a
 4. Ученици от 8 до 12 клас – конкурс за есе:
  1 място – Ая Свилена – 10 б
  3 място – Ралица С. – 10 б
  – Поощрителна награда за Мая – 8 в
  Управителният съвет на Националната асоциация на медиаторите и ръководството на 35. СЕУ поздравява победителите и всички участници в конкурса и им желае попътен вятър в устрема им да бъдат промяната, която искат да видят в света!