Обучение по защита при бедствия и аварии

В изпълнение на изискванията на чл.16 от Закона за защита при бедствия, относно провеждане на обучение по защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ в системата на училищното образование, както и в изпълнение на писмо с №СОА17-ВК08- 9707/24.07.2017г., от Кмета на Столична община на 14.03 2023 г. се проведе обучение на учениците от 3а, 3б, и 3в класове на територията на Полигона за обучение за действия при бедствия, аварии и кризи на Столична община в с. Панчарево. На учениците бяха прожектирани тематични филми с актуална информация и интересни кадри, изнесена бе и лекция от експерти. След тази теоретична, но забавна подготовка обучението продължи на чист въздух сред природата, където са разположени модулните площадки за реакции при земетресения, наводнения, химични и радиационни аварии, пожари и пътно-транспортни произшествия. Направена бе атрактивна демонстрация на спасяване на пострадал от пожар в горяща къща. Учениците участваха в симулация на земетресение, влизаха в оборудван бункер, използван при евакуационни действия, както и подготвиха раници с най-необходимите неща, които трябва да се вземат при евакуация. Бе подготвена изненада за децата под формата на викторина и забавни игри. При модул „Наводнение“ бе проведено реално обучение във истинска водна среда (езеро).

Най- вълнуващ момент от обучението за учениците бе срещата и разговорите с членове на спасителни екипи, помагали след земетресението в южната ни съседка – Република Турция.