Двустранен езиков обмен

В седмицата от 27.02. до 06.03.2023 г. 35.СЕУ „Добри Войников“ беше домакин на ученици и учители от френския колеж „Огюст Мине“, с който училището ни има договор за двустранен езиков обмен. 19 френски ученици бяха приети в семействата на гимназисти от 9 г и 9 д клас.

Госпожа В. Петрова, директор на училището и колеги, участници в обмена се срещнаха и разговаряха с учителите от Франция за особеностите на българската и френската образователни системи.

Френските ученици присъстваха в учебните часове по биология, история, български и руски език, а в часа по химия участваха в урока на тема „Природни източници на въглеводороди“. От своя страна френските колеги разгледаха кабинетите по химия, биология и природни науки и имаха възможност да обменят преподавателски опит с  нашите учители.

За  гостите беше изготвена програма, която включваше туристическа обиколка в центъра на София, посещение и запознаване със забележителности в град Пловдив, беседи на английски и френски език в музея „Земята и хората“, а в Политехническия музей, освен че разгледаха експозициите, учениците участваха и в демонстрационни експерименти по физика.

През почивните дни, семействата имаха възможност да покажат на френските кореспонденти исторически места като Копривщица, Панагюрище, Рилски манастир и други.

Двустранният обмен допринесе за повишаване на езиковите знания на учениците, обогатяване на социалните им умения и култура.