Среща с доц. Георги Бърдаров

В навечерието на Деня на народните будители срещата с доц. Георги Бърдаров за учениците от 9-ти клас на 35. СЕУ “Добри Войников” беше един вълнуващ час по родолюбие. Открит урок за съвременните будители, за благодатното време, в което живеем, на фона на световните конфликти и катаклизми, за младите хора, които са най-големият капитал на България – това бяха част от темите, върху които Георги Бърдаров говори с невероятен заряд и неподражаема увлекателност и върху които си струва да се замислим. Ето и няколко негови думи, с които искаме да уважим труда на всички учители: “Съвременните будители на българското общество са хората, които работят с младите!” Ако всеки млад човек развива потенциала си, то има надежда за България!

Един от акцентите на срещата с доц. Георги Бърдаров, посветена на съвременните будители, беше и награждаването на Габриела Манчева, Ралица Спасова и Цветина Бонева, ръководени от немския учител госпожа Радка Милорадева, които прославиха училището ни в международния проект „Seitenweise“. Момичетата взеха първо място за своята креативна задача по книгата „Dazwischen wir“ на Julya Rabinowich. Те лично бяха наградени от писателя Георги Бърдаров и получиха с автограф книгата му „Absolvo te“, спечелила Европйската награда за литература.