Посланието на есенния лист

Като своеобразно продължение на инициативата за безопасно шофиране и поведение на пътя, в двора на училището бяха поставени пана, запечатали важни послания и съвети, както и много емоционални моменти  от кампанията „Посланието на есенния лист“, провела се в началото на месец ноември.

Целта на поставените пана е да насочи вниманието на преминаващите граждани, както и да напомня ежедневно за смисъла на думите – бдителност, дисциплина, отговорност и култура на пътя.  Затова е важно да не забравяме, че възпитанието на най-малките започва от добрия пример, който те получават от възрастните около тях!