Новини

Съобщение униформи

За учебната 2016/2017 година униформите на учениците от 1. до 12.  клас ще се изработват и закупуват от фирма „ТРЕАДА” ООД, с адрес: София, ул. „Отец Паисий” №44, мобилен телефон 0892 214 871. Учениците от 1. до 4. клас могат да поръчват и закупуват униформи от месец юли 2016 година. На учениците от 8. клас ще им бъде взета мярка за ушиване на униформа на 20.09.2016 г. в училище. Тогава всеки ученик трябва да каже колко броя ще поръча. Учениците …

Posted in Новини | Comments Off

Съобщение униформи

За учебната 2016/2017 година униформите на учениците от 1. до 12.  клас ще се изработват и закупуват от фирма „ТРЕАДА” ООД, с адрес: София, ул. „Отец Паисий” №44, мобилен телефон 0892 214 871. Учениците от 1. до 4. клас могат да поръчват и закупуват униформи от месец юли 2016 година. На учениците от 8. клас ще им бъде взета мярка за ушиване на униформа на 20.09.2016 г. в училище. Тогава всеки ученик трябва да каже колко броя ще поръча. Учениците …

Posted in Актуално, Новини | Comments Off

Проект на класове и класни ръководители по смени

Класове по смени

Posted in Новини | Comments Off