Новини

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2015/09/555-150x150.jpg

Учениците от 11.д клас с класен ръководител г-жа Грета Къцева първи и абсолютно правилно попълниха, събраха и предадоха бележниците и личните си карти за подпис на директора. Те получиха подърък от ръководството на училището специално изработена торта с логото на училището.

Posted in Новини | Comments Off

Училищно настоятелство

Общо събрание на Училищното настоятелство при 35. СОУ ще се проведе на 29.09.2015 г. от 18:30 часа.

Posted in Новини | Comments Off

Съобщение

Униформите за начален етап (1. – 4. клас) се поръчват и получават във фирма “Треада”, ул. “Отец Паисий” №44, тел. 0897 887 090. Работно време 9:00 ч. – 18:00 ч. , събота 9:00 ч. – 14:00 ч. До момента поръчаните униформи са готови. Нови поръчки се приемат след 15.09.2015 г. За прогимназиалени и гимназиален етап:  Униформените ризи за момичета се поръчват във фирма “Униформ  Дизайн”, бул. “Рожен” №41, тел. 0895 633 501, 0888 660 438 Получаването на униформите ще бъде в …

Posted in Новини | Comments Off