Бивши преподаватели

От 1959 г. до 1980 г. училището се ръководи от народния учител Петър Станчев, единственият от колектива, получил най-високото професионално звание „Народен учител“. В този период училището е наградено по случай 25-годишнината си с орден „Кирил и Методи” – първа степен.

От 1980 г. до 1990 г. директор на училището е Илияна Бозарова – преподавател по руски език и литература в същото училище от 1958 г. Цели 10 години тя не жали сили и ентусиазъм за съхраняване и развитие на традициите. Благодарение на организаторските умения и педагогическия опит на Илияна Бозарова училището придобива облика на съвременна образователна институция, в която се прилагат модерни методи на обучение.

От 1990 г. до 1998 г. 35. училище се ръководи от Илия Караилиев. Той е първият директор, назначен след спечелен конкурс. За 9 години от неговото управление (1990 – 1998) 35. Средно езиково училище претърпява радикални промени. Благодарение на усилията му, училището променя статута си, профила и учебния си план.
В най-бурните и неспокойни години на прехода  Илия Караилиев успява да съхрани колегиалността и взаимното уважение в педагогическия колектив благодарение на добрия тон на общуване.

От 1998 г. до 2006 г. директор на училището е Анелия Андреева. Тя е първият директор възпитаник на училището. Тя завършва гимназията с пълно отличие. След завършване на висшето си образование започва учителската си кариера отново в 35. училище, а от 1998 г. става негов директор. Продължава традицията училището да се ръководи от кадри, издигнати от средата на учителите, работещи в него.
Анелия Андреева остава в историята на училището като директор с новаторски подход, поставя началото на работата по международни и национални проекти.

От 2006 г. до 2020 г. директор на училището е Анна Калчева. Тя е директор, чийто трудов стаж като учител е свързан изцяло с 35. училище. През 1999 г. става  заместник – директор и продължава традицията училището да се ръководи от кадри, издигнати от средата на учителите, работещи в него.

Благодарение на лидерските си умения Анна Калчева успява да продължи развитието на 35. СЕУ „Добри Войников” в областта на чуждоезиковото обучение и то да бъде разпознаваемо като училището с изучаване на немски, френски и руски език.