DSD

DSD I сертифицира знанията по немски език на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), което дава възможност на ученика впоследствие да вложи усилията си в развиване на умения и в други области на познанието, и в същото време дава предимство при кандидатстване за следване в Германия.

DSD II съответства на ниво С1 по ОЕЕР и удостоверява знания по немски език, нужни за следване в немскоезичните страни. Подготовката за DSD II e ориентирана към нивото на немското училищно образование и гарантира придобиване на умения като компетентно боравене с информация, устно и писмено аргументиране, критично мислене и т.н., необходими за продължаване на образованието във висше учебно
заведение у нас и в чужбина.

И двата писмени изпита се оценяват в Германия.