Прием

ГРАФИК

за попълване на свободните места по държавния план-прием в паралелките на 35. СЕУ „Добри Войников“ за учебната 2023 – 2024 година

  1. Обявяване на свободните места и сроковете за подаване на заявленията на сайта на училището – до 26.06.2023 г.
  2. Подаване на заявления – до 05.07.2023 г.
  3. Подбор за обявените места по паралелки – до 07.07.2023 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Всяка учебна година 35. СЕУ „Добри Войников“ осъществява прием в: 1. клас по реда на Системата и реда за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община;

8. клас по Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.