Прием

Всяка учебна година 35. СЕУ „Добри Войников“ осъществява прием в: 1. клас по реда на Системата и реда за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община;

8. клас по Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.