VIII клас

За учебната 2024/2025 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е обявен прием на ученици в осми клас, както следва:

2 паралелки профил Чужди езици – немски език ;

2 паралелки профил Чужди езици – френски език ;

1 паралелка профил Природни науки с интензивно изучаване на немски език;

Утвърдени паралелки 2024-2025

График на дейностите за прием 2024-2025г.

–––––––––––––––––––––––––––

ПРОТОКОЛ ПРИЕТИ КЪМ 08.09.2023 Г.

Приети класиране 08.09.2023

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 07.09.2023 Г., 16:00 Ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023 7.09.2023 г.

График на дейностите за пети етап на класиране за прием в VIII клас 2023-6

ПРОТОКОЛ ПРИЕТИ КЪМ 05.09.2023 Г.

Приети класиране 05.09.2023

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 04.09.2023 Г., 16:00 Ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023 2

График на дейностите за пети етап на класиране за прием в VIII клас 2023-5

ПРОТОКОЛ ПРИЕТИ КЪМ 01.09.2023 Г., 14:00 Ч.

Приети класиране 01-09-2023 n

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 31.08.2023 Г., 15:00 Ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023-31.08

График на дейностите по класиране за прием в VIII клас 2023-4

ПРОТОКОЛ ПРИЕТИ КЪМ 31.08.2023 Г., 15:00 Ч.

Приети – класиране 31-08 2023

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 30.08.2023 Г., 15:00 Ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023

График на дейностите по класиране за прием в VIII клас 2023

ПРОТОКОЛ ПРИЕТИ КЪМ 25.08.2023 Г., 15:00 Ч.

Приети 25.08.2023

ШЕСТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 24.08.2023 Г., 15:00 Ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ШЕСТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023

График на дейностите за шести етап на класиране за прием в VIII клас 2023

ПЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 21.08.2023 Г., 10:00 Ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023-21.08

ПЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 18.08.2023 Г., 13:30 Ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023-18.08

ПЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 15.08.2023 Г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023-15.08

График на дейностите за пети етап на класиране за прием в VIII клас 2023

Заявление пето класиране

––––––––––––––––––––––––––––––––

За учебната 2023/2024 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е обявен прием на ученици в осми клас, както следва:

2 паралелки профил Чужди езици – немски език ;

2 паралелки профил Чужди езици – френски език ;

1 паралелка профил Природни науки с интензивно изучаване на немски език;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2022 г.

За учебната 2022/2023 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е обявен прием на ученици в осми клас, както следва:

2 паралелки профил Чужди езици – немски език ;

2 паралелки профил Чужди езици – френски език ;

1 паралелки профил Природни науки с интензивно изучаване на немски език;

Паралелки за учебната 2022-2023

График на дейностите по прием в 8 клас


 

За учебната 2021/2022 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е обявен прием на ученици в осми клас както следва:

2 паралелки профил Чужди езици – немски език ;

2 паралелки профил Чужди езици – френски език ;

1 паралелки профил Природни науки с интензивно изучаване на немски език;

35. СEУ е лицензирано за преподаване на немски и френски език в гимназиална степен на преподаване.

Учениците от профил “немски език”, приети в програмата “Sprachdiplom”, получават след успешно положен изпит немска езикова диплома.

Учениците от профил “френски език” получават френска езикова диплома след изпит.

Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език „Прагово ниво“.

 През учебната 2020/2021 година 35 СЕУ „Добри Войников“ сключи Договор за сътрудничество в областта на образованието с Химикотехнологичния университет.

Подписаният договор дава възможност на  учениците ни да се запознаят с материалната база на университета, да наблюдават демонстрационни упражнения, а тези от тях, които бъдат приети да учат в ХТМУ могат да ползват преференции, свързани с  процент отпадащи  изпитни теми по химия, биология и математика.