Резултати и реализация

През учебната 2020/2021 година 35 СЕУ „Добри Войников“ сключи Договор за сътрудничество в областта на образованието с Химикотехнологичния университет. През последните години учениците, които имат интерес към природните науки участваха и се представиха отлично  в състезания и конкурси, организирани от ХТМУ.      Подписаният договор дава възможност на  учениците ни да се запознаят с материалната база на университета, да наблюдават демонстрационни упражнения, а тези от тях, които бъдат приети да учат в ХТМУ, могат да ползват преференции, свързани с  процент отпадащи изпитни теми по химия, биология и математика.