Чуждоезиково обучение

   35. СЕУ „Добри Войников“ е с чуждоезиков профил и е специализирано за преподаване на  немски и френски език.

   За учениците, изучаващи немски език в дневна форма на обучение, училището осигурява възможност за подготовка и безплатно явяване на изпити за  Немска езикова диплома ниво В1 (в 9. клас)  и В2/С1 (в 12. клас) по Европейската езикова рамка.

За учениците, изучаващи френски език в дневна форма на обучение, училището осигурява възможност за подготовка за  езикова диплома DELF B2 по Европейската езикова рамка.

Училището е училище-база за руски език и координатор за Западна България. Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език според изискванията на Европейската езикова рамка – след положен изпит.

Немски език

От 2003 г. година учениците на 35.СЕУ имат възможност да придобият Немската езикова диплома (Deutsches Sprachdiplom Stufe II) на Конференцията на министрите на културата (КМК) на ФРГ. Тази диплома удостоверява езикова компетентност и дава възможност за следване в университетите на немскоезичните страни без полагане на допълнителни изпити.

От 2017 г. учениците на 35.СЕУ имат възможност да придобият Немската езикова диплома (Deutsches Sprachdiplom Stufe I) на Конференцията на министрите на културата (КМК) на ФРГ.

Обучението в групите за Немската езикова диплома се извършва от висококвалифицирани и постоянно усъвършенстващи се български и немски преподаватели. То формира ключови умения, умения за работа в екип, самостоятелност и поемане на лична отговорност, аргументиране на тези, работа с интернет и текстообработващи програми, презентиране и рефериране. Учениците имат възможност да участват в международни проекти и състезания за творческо писане на немски език, както и да кандидатстват за пълна стипендия за следване в Германия, предоставена от Немската служба за академичен обмен.

Училището бе домакин на два семинара на Конференцията на културните министерства (КМК) за консултанти и отговарящи за DSD в Европа и света. Учениците демонстрираха отлични знания по немски език и бяха чудесни екскурзоводи на участниците в семинарите.

35. СЕУ е едно от Училищата-партньори на Германия, а такива в световен мащаб са 1000.

Ежегодно десетки ученици полагат успешно изпит и придобиват Немска езикова диплома.

От 2010 г. 35. СЕУ  е училище-партньор с гимназия „Изолде Курц” в гр.Ройтлинген, ФРГ, което даде възможност за взаимни посещения с ученици от гимназията и прилагане на знанията по немски език в съответната езикова среда.

В училището се работи с изявени ученици по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” за участие в олимпиади и многоезични състезания.

Френски език

Повече от 20 години в училището се провежда интензивно обучение по френски език. Учениците, които изучават езика, постигнат много добри и отлични резултати. Стотици са тези, които получиха Диплома за владеене на езика от Френското посолство, а след влизането ни в Европейския съюз – и Диплома за владеене на език ниво B1 и B2. Многобройни са дейностите, които се извършват на френски език и в които участват нашите ученици. Изключително мотивирани, те показват и много високи резултати.

Ежегодно ученици от училището спечелват призови награди в Конкурс по превод, организиран от Асоциацията на преводачите в България , конкурс „Млад поет”, „Франкофоконско рали”, Лингвистично Кенгуру.

От 1997 г. е сформирана и успешно твори Театрална франкофонска трупа „Страпонтен”.

От 1995 г. до 2015 г.  се осъществява  културно езиковият обмен с колеж „Десе” гр. Тарб и лицей „Пиер Мендес Франс” гр. Вик-Бигор, регион Миди – Пирене, Франция. Ежегодно около 30 учениka посещаваха Франция и придобиваха нови знания за езика, културата и бита на страната.

Руски език

   От създаването на училището до днес руският език не е спирал да звучи в класните му стаи. Много често бивши възпитаници на училището изпращат децата си отново в 35 СЕУ именно заради възможността да учат руски език и да се запознаят с богатата руска култура. Повечето от учителите – русисти в училището са завършили средното си образование тук. Сега те участват заедно със своите ученици в различни международни форуми, посветени на руския език и литература. Добрата традиция в преподаването на руски език продължава и до днес. След трасформацията на „руската гимназия” в учебните планове заляга изучаването му като втори чужд език. В 5. – 7. клас той се изучава 3 часа, а в 9. – 12. кл. съответно – 2,5 часа, 4 часа или 5 часа седмично. Този хорариум и високата квалификация на преподавателите осигуряват на учениците необходимата езикова подготовка за получаване на Европейски сертификат за владеене на руски език, издаван в Москва.

   Учителите-русисти не само всеотдайно предават знания и умения на учениците си, но и активно работят за повишаване на своята професионална квалификация. Участват в семинари, обучения и други квалификационни форми, организирани от МОН, РКИЦ, ДИУУ и др., в различни международни форуми, посветени на руския език и литература. През 2007 г. са акредитирани на 11 конгрес на МАПРЯЛ. Учителите от 35. СЕУ работят активно в Националната комисия по организиране и провеждане на олимпиадата по руски език. Традиционно учениците ни показват високи резултати на това състезание. Сред учителите-русисти са и автори на учебници, учебни помагала, различни публикации в областта на методиката на преподаване на руски език.

   Училището е член на националната мрежа от училища-бази за изучаване на руски език, функционираща от 2003 г. и обхващаща 39 средни и 6 висши учебни заведения на територията на страната, и е координатор за Западна България.

   35. СЕУ активно участва в международния руско-български проект „Училища-партньори”.

   В училището се работи с изявени ученици по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” за участие в олимпиади и многоезични състезания.