Училищни символи

Училищните символи са нашата идентичност, нашата принадлежност към училищната общност. В годините на съществуване на 35. училище те са се променяли в съотвествие със символите на времето.
Днес с гордост ученици и учители уважават училищните символи и ритуали.

         Традиция е седмокласниците да отбелязват Националния ни празник с рецитация на Вазовата ода „Опълченците на Шипка”.  О, Шипка. 03.03.2011

Традиция е изпращането на абитуриентите.